Teenused

Tänapäeva elurütm dikteerib tootmisprotsesside kiirendamise vajalikkust, samuti juhtimissüsteemide paindlikkuse ja usaldusväärsuse suurendamist.

Lisaks sellele omab enamus seadmeid piisavat ressurssi tootlikkuse tõstmiseks, kuna 10-20 aastat tagasi, arvestades juhtimissüsteemide primitiivsust, olid projekteerijad sunnitud sisse seadma vastupidavuse ja võimsuse suurendatud varu.

Intellektuaalne juhtimissüsteem võimaldab kasutada seadmeid teoreetiliste võimaluste piiril, piirväärtusi ületamata. Väiksem uuendus automaatika vallas võib märgatavalt suurendada mahtu ja tootmisefektiivsust, vähendada aga lihtsalt juhtimissüsteemide rikke tõttu. Seisakute, tootmispraagi ja personali töö tasustamisega seotud kogukulutused on antud juhul võrreldavad seadmete rekonstrueerimise maksumusega.

Kirjeldatud probleemide lahendamiseks oligi loodud meie ettevõte SBA Service.

Ettevõte spetsialistid tegelevad erinevate seadmete juhtimissüsteemide projekteerimise, valmistamise, moderniseerimise, paigaldamise ja teenindamisega. Alates 2001. aastast on omandatud suur kogemus tootmise ümberseadmestamises, järk-järgulises seadmete asendamises või eraldiseisvate elementide asendamises kaasaegsemate analoogide vastu. SBA kasutab prioriteetselt selliste firmade komponente nagu Siemens, Rittal, Phoenix Contact, kelle seadmete kõrge kvaliteet on tunnustatud nii Euroopas, kui ka mujal maailmas.