Ettevõte

SBA Service – inseneribüroo, kus teostatakse tööstusautomaatika protsessijuhtimissüsteemide täielikku tootmistsüklit.

SBA Service’i asutasid 2001 aastal oma ala spetsialistid, kellel on(laialdased kogemused) suur kogemustepagas erinevate seadmete ühtsetesse süsteemidesse integreerimisel, mis juhivad tootmist. Tänaseks on meie spetsialistid töötanud erinevate riikide projektide kallal, nt Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Leedus, Lätis, Eestis ja Venemaal. Meie ettevõtte valmistatud seadmeid võib leida ka *Taevariigis*.

Süstemaatiline lähenemine probleemile, tehnoloogia sügav teadmine ja personali ulatuslik praktiline kogemus võimaldab edukalt kasutada uuendusliku tehnoloogia isegi konservatiivsetes, probleemikates ja väikeste eelarvetega projektides. Meie ettevõttele huvitav inseneri eesmärk või väljakutse on tähtsam kui projekti kasumlikkus.

Meie tegevuse lõppeesmärk on tootmine ilma inimese sekkumiseta (reoveepuhastid, veevarustussüsteemid, energiavarustuse järelvalve) või tootmine, kus kontrolli teostab üks isik (puidutööstus, puidugraanulite (küttegraanulite) tootmine puidutööstuse jäätmetest).

Alates 2006 aastast on automaatika juhtimissüsteemide valmistamisel edukalt rakendatud moodulsüsteeme. Tööstusautomaatika moodulsüsteemid, mis on integreeritud merekonteineritesse, aitavad märgatavalt parandada toote kvaliteeti ja mitmekordselt vähendada ehitusaega.

Sel ajal kui teie seadmed töötavad 24 tundi ööpäevas, 365 päeva aastas, saate rahulikult arutada järgmised projektid tassikese kohvi juures.